Job & Career

บริษัท ออลปั๊มส์ จำกัด

         เราให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในหน้าที่การงาน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐานในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เปิดโอกาสให้แต่ละสายงานได้ดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
   
    เราเปิดโอกาสให้บุคคลในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปด้วยกัน  

 

   

หากคุณสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา

  สามารถติดต่อร่วมงานกับเราได้ โดยส่งข้อมูลทาง Email เพื่อขอสมัคร /สัมภาษณ์งาน  
  ติดต่อ แผนกบุคคล โทร. 02-320-1994 ต่อ 211 
  E-mail : hr@waterfieldasia.com

ติดต่อเรา >> CLICK <<

  • ตำแหน่งงาน Sales Engineer หน้าที่รับผิดชอบ 1. โทรติดต่อลูกค้ารายปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่เพื่อนำเสนอสินค้า2. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และสินค้าให...

  • ตำแหน่งงาน Sales Representative หน้าที่รับผิดชอบ 1. โทรติดต่อลูกค้ารายปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่เพื่อนำเสนอสินค้า2. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าปัจจุบันของบริษัทฯ แ...

แบบฟอร์มขอให้ติดต่อกลับ

กรุณากรอกรายละเอียด สำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Visitors: 26,985