SHiMiZU Pro ปั๊มบ้านติดตั้งพร้อมถังเก็บน้ำบนดิน

 

   
  

สิ น ค้ า น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ! ! !

 

ปั๊มน้ำพร้อมถังเก็บน้ำบนดินมีขาตั้งในตัว
ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอย และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับบ้านของคุณ 

 


สนใจ SHiMiZU Pro หรือต้องการรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Sales@allpumps.co.th หรือ >> Line@ <<

แบบฟอร์มขอราคา

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

Visitors: 26,984